O spoločnosti

Predstavenie spoločnosti

Myšlienka ponúkať vlastnú kolekciu ochranného protiporezového oblečenia a jej samotná realizácia sa vyprofilovala v  úzkej spolupráci s dlhoročným výrobcom tohto segmentu – spoločnosťou MRS s.r.o. , ktorá je na trhu s osobnými ochrannými pracovnými odevami a prostriedkami stabilným a skúseným obchodným partnerom.

PROFIFOREST  s.r.o. ako vlastník certifikátu neustále investuje do vývoja nových modelov, hľadá dizajnovo i funkčne inovatívne riešenia a v neposlednom rade kladie dôraz i na kvalitu a dôslednosť ľudského faktora.

Kvalitu, pohodlie a samozrejme bezpečnosť našich výrobkov otestovali pilčíci a ďalší spotrebitelia nielen na domácom trhu, ale aj v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku i Čechách a je potrebné podotknúť, že už teraz podporujeme sponzorsky našich budúcich potencionálnych klientov - študentov stredných lesníckych škôl.

Spokojnosť a zaručenie bezpečnosti našich klientov je cieľom , ktorý je pre nás prioritný a znamená jednoznačné určenie smerovania našich budúcich krokov.

strom
strom
novinky

Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného...
Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou z Európskej únieNÁZOV...

AUSTROFOMA 2015 6. – 8. Oktober 2015
AUSTROFOMA je v Rakúsku najväčšia výstava v oblasti ťažby dreva a...

Viac informácií

novinky