Normy

Normy a štandardy používané pri pracovných odevoch

Ochranný mechanizmus výrobku tvorí ochranný balík, ktorého náplňou je neporézne vlákno – špeciálny druh tkaniny zabraňujúci vzniku úrazu zanesením rezného mechanizmu ručnej motorovej píly.

OZNAČENIE CE

Označenie určuje, že odev dodržiava základné požiadavky na zdravie a bezpečnosť podľa nariadenia EÚ 89/686. Je však potrebné uviesť na správnu mieru fakt , že žiaden výrobok nezaručuje 100%-nú ochranu pred zraneniami a úrazmi, pri dôslednom dodržiavaní pokynov výrobcu však eliminuje riziko na minimálnu možnú hranicu, je potrebné súčasne dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy ochrany a zdravia pri práci.

Základnou normou týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov chrániacich proti rizikám vyplývajúcich z používania reťazových píl je norma STN EN 381, ktorá kladie požiadavky na jednotlivé časti ochranných odevov a to nasledovne:
EN 381-5: Požiadavky na chrániče nôh
EN 381-7: Požiadavky na ochranné rukavice
EN 381-9: Požiadavky na ochranné gamaše
EN 381-11: Požiadavky na chrániče hornej časti tela

EN 381-5

Osobné ochranné pomôcky pre používateľov ručných motorových píl – požiadavky na chrániče nôh.

Táto časť špecifikuje požiadavky na chrániče nôh pre používateľov ručných motorových píl. Udáva typy A , B a C. Rozdiel medzi udanými typmi je v ploche pokrytia tvz. ochranným vláknom. Ochranné vlákno je špeciálny druh tkaniny , ktorá dokáže zaniesť rezný mechanizmus ručnej motorovej píly a  tým zablokuje pohyb reťaze.

Typ A chráni sčasti obidve nohy , ochrana začína najviac 5 cm od spodnej časti nohavice a končí minimálne 20 cm nad krokovým švom, zasahuje 5 cm do vnútornej časti pravej nohavice a 5 cm do vonkajšej časti ľavej nohavice.

Typ B má o 5 cm väčšiu ochranu na vnútornej časti ľavej nohavice.

Typ C pokrýva celú nohu , začína najviac 5 cm od spodnej časti nohavice a končí minimálne 20 cm nad prednou stranou krokového šva a minimálne 50 cm pod zadnou stranou krokového šva.PROCEDURES EXAMPLES OF PRODUCTS

Norma určuje 4 triedy podľa reznej skúšky pomocou rýchlosti: Trieda 0 : 16 m/s
Trieda 1 : 20 m/s
Trieda 2 : 24 m/s
Trieda 3 : 28 m/s

EN 381-7

Osobné ochranné pomôcky pre používateľov ručných motorových píl – ochranné rukavice

EN 381-9

Osobné ochranné pomôcky pre používateľov ručných motorových píl – ochranné návleky

EN 381- 11

Osobné ochranné pomôcky pre používateľov ručných motorových píl – ochrana vrchnej časti tela

EN(V) 342

Osobné ochranné pomôcky – ochrana proti chladu

Tento štandard určuje požiadavky na osobné ochranné pomôcky pri vykonávaní prác v chlade, pri teplote nižšej ako je -5°C. Na ich označenie sa používajú tieto parametre:
x: termoizolácia meraná so spodným prádlom typu B (na visačke)
y: priepustnosť vzduchu (3 stupne)
z: priepustnosť vodnej pary (3 vrstvy)

EN 471

Osobné ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou
Existujú tri triedy ochranných odevov s vysokou viditeľnosťou.

Rozdeľujú sa podľa týchto parametrov:
x: plocha viditeľného materiálu a reflexného materiálu tvoriaceho odev (3 stupne)
y: kvalita viditeľného materiálu (2 vrstvy)
Na označenie reflexného materiálu sa používajú dve triedy. Takisto sa používa kombinované využitie materiálov – reflexných a viditeľných spolu.

  Trieda 1 Trieda 2 Trieda 3
Materiál pozadia (fluoreskujúci) 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2
Reflexný materiál (pásy) 0,10 m2 0,13 m2 0,20 m2
Kombinácia obidvoch materiálov 0,20 m2 - -


EN(V) 343

Osobné ochranné odevy do dažďa a nepriaznivého počasia
Táto európska norma určuje požiadavky na ochranné oblečenie do dažďa, vetra a do teplôt nižších ako -5°C.
Odevy sa označujú na základe dvoch parametrov:
x: vodeodolnosť – nepremokavosť (3 stupne)
y: priedušnosť (3 stupne)

X: Vodeodolnosť vyjadrená v mm vodného stĺpca
  Trieda 1 Trieda 2 Trieda 3
Pred manipuláciou > 800 mm - -
Pred manipuláciou a zošívaním > 800 mm > 800 mm > 1300 mm
Po každej manipulácii - > 800 mm > 1300 mm

Manipulácia: pranie, sušenie v sušičke, odieranie, poliatie palivom, olejom, ťahanie

Y: Priedušnosť
  Trieda 1 Trieda 2 Trieda 3
Odolnosť voči vodnej pare Ret>150 20 Ret_20

*Ret: hodnota odolnosti (unit m2.Pa/W) merané na pokožke podľa testu ISO 11092.

EN 510

Osobné ochranné odevy určené na použitie v prípadoch výskytu nebezpečenstva zachytenia pohyblivými časťami

EN 340

Všeobecné normy odevov

OZNAČENIE CE

Európske normy
Označenie určuje, že odev dodržiava základné požiadavky na zdravie a bezpečnosť podľa nariadenia EÚ 89/686. Je však potrebné uviesť, že žiaden výrobok nezaručuje 100%-ú ochranu pred zraneniami a úrazmi, pri dodržiavaní pokynov výrobcu eliminuje riziko na minimálnu možnú hranicu, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy ochrany a zdravia pri práci.

strom
strom
novinky

Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného...
Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou z Európskej únieNÁZOV...

AUSTROFOMA 2015 6. – 8. Oktober 2015
AUSTROFOMA je v Rakúsku najväčšia výstava v oblasti ťažby dreva a...

Viac informácií

novinky