Kontakt

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti, fakturačná a  poštová adresa:
PROFIFOREST s.r.o.
Červenákova 23 / 656
962 63 Pliešovce , SR

Konatelia:
Marián Rievaj
Miroslav Strhársky

zapísaná v  Obchodnom registri OS Banská Bystrica Vložka č. 16468/S
IČO: 44749902
DIČ: 2022824375
IČ pre DPH: SK 2022824375

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka a.s.
Mlynské Nivy
Bratislava
25 96 38 38 56/0200
IBAN : SK5702000000002596383856
SWIFT CODE : SUBASKBX

Unicredit Bank Slovakia s.r.o.
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
č. účtu : 11 67 35 00 07 / 1111
IBAN : SK2711110000001167350007
SWIFT Code : UNCRSKBX

Prevádzka spoločnosti:
PROFIFOREST s.r.o.
Novohradská 1064
99001 Veľký Krtíš , SR

Orange objednávky, reklamácie: 0905 234  882
Fakturácia: 0905_ 637 956
Pevná sieť zo SR - telefón: 047 / 49_ 111 91
Telefax: 047 / 48_ 307 53
Pevná sieť zo zahraničia: 00421 /0/ 47_ 49 111 91, 00421 /0/ 47_ 48 307 53

Web: www.profiforest.eu
e-mail: info@profiforest.eu
e-mail: profiforest@profiforest.eu
e-mail: profiforest@gmail.com

Kontaktný formulár

Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom nášho e-mailového internetového formulára.
Vyplnenie všetkých políčok je povinné.


Opíšte len červené písmená:


Kontrolný obrázok    


QR code
strom
strom
novinky

Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného...
Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou z Európskej únieNÁZOV...

AUSTROFOMA 2015 6. – 8. Oktober 2015
AUSTROFOMA je v Rakúsku najväčšia výstava v oblasti ťažby dreva a...

Viac informácií

novinky